Multani Mitti Face Wash
HELTH AND COSMETICS PRODUCT, Face Wash

Multani Mitti Face Wash

मुल्तानी माटो (Fuller's earth) एक प्रकार को माटो हो। यसको उपयोग पुरानो समय देखि कपाल धुने आदि को लागि गरिदै आएको छ। आधुनिक काल मा पनि यसलाई स्नान गर्न, फेस प्याक आदि को लागि प्रयोग गर्छन्।

प्रयोग गर्ने तरीका 
चरण १ – मुल्तानी मिट्टीको १ चम्मा गुलाब पानी र निम्बूको रसमा मिक्स गर्नुहोस् र चिल्लो पेस्ट बनाउँनुहोस् , 
चरण २ – यसलाई लगाएर १५ देखी २० मिनेट सम्म छाड्नुहोस ,
चरण ३ – चिसो पानीले धुनुहोस ,
चरण ४ –राम्रोका लागि यसलाई हप्तामा दुई पटक प्रयोग गर्नुहोस 

Rs50
0
>>>>>>>